Rotaciona fotografija


Još jedna od mogućnosti boljeg prikaza Vašeg proizvoda je rotaciona fotografija. Kako bi kupci mogli vidjeti proizvod sa svih strana, fotografiramo ga u 360° kod nas u studiju. 

Maksimalna širina predmeta za rotaciono fotografiranje je 30 cm.